Kostní porcelán

V roce 1784 Josiah Spode vylepšil výrobu podglazurového modrého tisku na kameninu z ručně rytých měděných talířů – vývoj, který zajistil Spode nesmrtelnou pověst. Ale udělal toho mnohem více! V roce 1784 Josiah Spode vylepšil výrobu podglazurového modrého tisku.

V 18. století byla popularita modrobílého porcelánu po celém světě tak veliká, že nemohla být ignorována. Spojené království a Evropa byly zaplaveny dovozy porcelánu z Číny, který byl neuvěřitelně oblíbený a vyhledávaný. Nicméně v roce 1773 byla poptávka po modrobílé keramice stále vysoká, dovozy se začaly zpomalovat a způsobily tak mezeru na trhu. V roce 1784 Josiah Spode I. zdokonalil proces potišťování kameniny pod glazurou z ručně rytých měděných desek pomocí hedvábného papíru. Zpočátku byly vzory shodné s reprodukcemi čínského porcelánu nesmírně populárního v 18. století, ale Josiah I. brzy uvedl na trh původní designy jako Willow (1790), Blue Tower (1814) a Blue Italian.


Tyto modrobílé kolekce nebyly populární pouze v Británíí, ale také v Americe, kde stolní nádobí připomínalo osadníkům domov. Po tomto obrovském úspěchu byly kolekce Spodu rychle kopírovány konkurenty, ale žádná jiná řada se nemohla rovnat detailu a kvalitě, kterou Josiah I vložil do svého nádobí. Blue Italian, uvedená na trh v roce 1816 a vyráběná dodnes, je v současné době považována za designovou ikonu. Je inspirována výjevy z italského venkova, představující pozoruhodně detailní postavy mezi starořímskými rozvalinami s orientálním lemem Imari z 18. století. Mimořádně detailní návrh zachycuje velice účinně atmosféru slunečného italského dne. Vzor obsahuje drobné výstřednosti, které se vyvinuly časem a přispívají k fascinujícím prvkům této ohromující sbírky. Podle toho, který designér je navrhl, může mít jeden kus kameniny tři ovečky, zatímco další kus má ovečky dvě a tyto drobné rozdíly jsou předností pokračující napříč celou sbírkou.
Společnost Portmeirion Group získala Spode v roce 2009. S vynikajícím sortimentem výrobků a bohatou historií doplněnou o své stávající značky považuje Portmeirion za velice důležité zachovat tuto skvělou  britskou značku živou.

Josiah Spode I (1733-1797) založil ve Stoke-on-Trent keramickou firmu Spode v roce 1770. Jeho vlastní dovednost a naprostá oddanost povolání vedla ke dvěma hlavním úspěchům, které by mohly nově definovat keramický průmys a to vývoj úspěšného receptu pro jemný kostní porcelán a zdokonalení modrého tisku pod glazurou.

Josiah I se narodil 23. března 1733 a začal svoji kariéru v keramickém průmyslu všestnácti letech. Později v roce 1754 se oženil s Ellen Findley, obchodnicí s galanterním zbožím a měli spolu osm dětí: Josiah II, Samuel, Mary, Ellen, Sarah, William, Anne a Elizabeth. Po úspěšné práci pro nejlepší porcelánky v oblasti Stoke-on-Trent včetně Thomase Whieldona si založil svoji vlastní malou továrnu na porcelán a o deset let později, v roce 1770, zakládá porcelánku Spode. Skoupil pozemky sousedící s továrnou a to mu umožňovalo využívat složitého systému kanálů, které sloužily porcelánkám ve Stoke-on-Trent, což umožňovalo přísun surovin a odvoz hotového zboží.

V roce 1778 poslal Josiah I svého syna Josiaha II do Londýna, kde otevřel první vzorkovnu a obchod. Toto chytré rozhodnutí způsobilo, že měli přímé informace od svých vážených a bohatých zákazníků v Londýně. Spode byl schopen navrhnout a vyrobit zboží, které zákazníci právě žádali a tím dovedl společnost k velkému úspěchu.

Koncem 18. století bylo čím dál tím obtížnější dostat čínský modrobílý porcelán, protože dovozy zpomalily kvůli dražebnímu kruhu, který snižoval zisky čínských vývozců. V reakci na tento stav vyvinul Josiah I v roce 1784 techniku přenášení tištěných vzorů vyrytých na měděných plátech. Byla navržena a vyrobena kolekce Willow a v r. 1816 byl představen kultovní vzor Blue Italian.

Po dlouhém experimentování také Josiah I a jeho syn Josiah II zdokonalili recepturu na jemný kostní porcelán, vynález, který redefinoval keramický průmysl. Tento jemný kostní porcelán byl sněhobílý a průsvitný, což inspirovalo k novým vzorům a dokončování a vyžadovalo nové dovednosti. Velice kvalitní a odolný materiál, který  vypadal zároveň jemně. Byly to právě tyto kvality, které učinily jméno  Spode  známé po celém světě.
V roce 1797 Josiah Spode I zemřel a The Times v nekrologu uvedly: Měl mnoho laskavých a roztomilých cností, byl ozdobou společnosti a sloužil lidstvu, v domácím prostředí byl něžný, velkorysý a laskavý, v přátelství věrný a upřímný, byl neméně osvícený pro charitu a pro chudé. Žil všeobecně respektován a zemřel neméně všeobecně oplakáván.

Po smrti svého otce se Josiah II (1757-1827) vrací z Londýna, aby začal podnikat ve firmě Spode ve Stoke-on-Trent. Josiah II, oddaný místní komunitě, nechal vystavit v Penkhull pro své dělníky domky, malou vesničku v sousedství Stoke -on-Trent a postavil tu i svůj dům, nazývaný The Mount. Také přispěl penězi ke znovupostavení kostela ve Stoke, kde byl starším kurátorem. V této době byly položeny k základním kamenům kostela keramické desky s textem „Nedocenitelné památníky dokonalosti keramického umění vzniklého v sousedství na počátku 19. století jsou poselstvím pro budoucí generace“.
Josiah II zemřel v roce 1827 a byl pochován se svým otcem v kostele Sv. Petra ve Stoke. Druhý syn Josiaha II, Josiah III (1777-1829), byl přizván k obchodu s porcelánem svým dědečkem a zakladatelem porcelánky Spode, Josiahem I. Když se Josiah III ve svých 38 letech oženil s Mary Williamson, odešel do důchodu, ale vrátil se zpět o 12 let později, aby mohl vést obchod po smrti svého otce roku 1827. Ovšem po dvou letech neočekávaně ve svém domě zemřel.

V roce 1833 byla společnost prodána panům W. T. Copelandovi a Garrettovi. William Taylor Copeland (primátor  Londýna v letech 1835-1836) byl synem pana  Williama Copelanda, který pracoval spolu s Josiahem II na konci 18. století v Londýně. V rukou rodiny Copeland zůstala porcelánka až do roku 1966.
S kolekcemi Blue Italian, Woodland, Christmas Tree, Stafford Flowers a Stafford White od Spodu stejně tak jako se značkami Portmeirion, Royal Worcester a Pimpernel je společnost Portmeirion Group extrémně šťastná, že s těmito skvělými britskými značkami může být spojována.

Filtr

Výrobce
Cena
+Kč
© Thomas Spoon Prague, s.r.o. 2012 - 2021. Všechna práva vyhrazena.