Blog

Den svatého Valentýna

Existují dvě legendy o svatém Valentýnu (italsky Valentin). Je vám bližší ta o biskupovi Valentinovi, léčiteli těžce nemocných, nebo o otci Valentinovi, tajně oddávajícím zamilované římské vojáky? Tak či onak, obě spojuje láska. Ať už láska k bližnímu či láska romantická.

Již staří Římané….

Za předchůdce svátku zamilovaných se někdy nesprávně označuje rituál ze starověkého Říma zvaný Lupercalia, který se slavil 15. února na oslavu očisty, zdraví a plodnosti před příchodem nového jara. Ten den pobíhali po Římě nazí muži a mrskali proutkem připravené ženy a dívky, aby byly plodné a měly lehký porod. K tradici patřilo i obětování zvířat a patřičné hodování. Tento svátek se začal slavit na oslavu vlčice (Lupe), která dle legendy zachránila před smrtí kojence Romula a Rema, pozdější zakladatele Říma, když je kojila svým mlékem. Svátek se slavil již před začátkem našeho letopočtu až do 5. století, kdy byl zakázán křesťanským papežem Gelasiuem I. jako jiné pohanské rituály.

Little Luxuries - vonnés víčky od Wedgwoodu

Vůně lásky - Little Luxuries - vonné svíčky od Wedgwoodu

Biskup Valentin z Terni uzdravoval nemocné

Skutečností je, že ani historici nemohou s jistotou určit, jestli se jedná o několik legend o různých Valentinech, nebo jde o různé legendy o jednom člověku. Také není historicky doloženo, kdy se narodil, přesný rok úmrtí a proč byl prohlášen svatým. Jméno Valentin bylo totiž v Itálii na přelomu 2. a 3. století velmi oblíbené, a bylo zaznamenáno i několik křesťanských kněží toho jména.
Existují záznamy o biskupovi Valentinovi, který působil v polovině 3. století ve svém rodném italském městě Terni. Byl znám také jako léčitel, který vyléčené nemocné a jejich vděčné rodiny obracel na křesťanskou víru. Při jeho návštěvě Říma se jeho činnost nelíbila místním, kteří zaútočili na jeho dům, mučili ho a na cestě Via Flaminia nedaleko Říma ho sťali dne 14. února patrně roku 273. Jeho učedníci odvezli jeho tělo domů do Terni a tam ho pochovali. Nad jeho ostatky byla ve 4. století postavena Bazilika svatého Valentina, která po několika přestavbách stojí dodnes.

Roses Confetti od Royal Alberta

Růže z lásky na krásném kostním porcelánu kolekce Royal Albert nikdy neuvadnou.

Kněz Valentin přející lásce

Další legenda vypráví o knězi Valentinovi, který za vlády císaře Claudia, ve druhé polovině 3. století, působil v Římě. Byl znám tím, že tajně oddával římské vojáky. Císař Claudius byl však přesvědčen, že ženatý voják nepodává takový bojový výkon jako svobodný. Proto bylo vojákům zakázáno zakládat rodiny. Valentin byl zatknut a předveden před císaře, který ho žádal, aby se vzdal víry. Legenda praví, že ve vězení vyléčil dítě svého žalářníka. Nakonec byl také sťat 14. února asi roku 270, na jiném místě cesty Via Flaminia.

14. únor, svátek svatého Valentýna

První zmínka o spojení svatého Valentýna se 14. únorem je zaznamenána v roce 496, kdy již zmiňovaný papež Gelasius I. zakázal pohanský rituál Lupercalia. Místo něj doporučil uctívat svatého Valentýna, kterého „jméno je známo, ale jehož skutky zná jenom Bůh….“ Což dokládá, že už tenkrát byl skutečný život svatého Valentýna záhadou.
Souvislost svatého Valentýna a romantické lásky je historicky doložena až ve 14. století v básni Ptačí sněm. Autorem básně je Geoffrey Chaucer, anglický diplomat. Věnoval ji anglickému králi Richardu II. při příležitosti jeho zásnub s princeznou Annou Českou, dcerou Karla IV. Svatba se konala 22. ledna 1383.

Svatý Valentýn jako patron zamilovaných se stal záhy oblíben. Dokladem toho je první dochovaná valentýnka, kterou poslal francouzský vévoda Karel Orleánský v roce 1415 své manželce z vězení v londýnském Toweru.

Rozkvetlá zahrada plná pohádkových motýlů kolekce Butterfly Bloom potěší oko i duši.

Valentýnský byznys

První komerčně vydávané valentýnky se objevily v Británii po roce 1797, kdy vyšel sborník sentimentálních veršů pro zamilované mladíky, kteří nedokázali vymyslet vlastní veršíky. Produkce papírových valentýnek se naplno rozjela na začátku 19. století. V roce 1835 bylo v Británii doručeno 60 tisíc valentýnek, v roce 1841 jich bylo již 400 tisíc.
Do Ameriky se svátek zamilovaných dostal v roce 1847. Prvním prodejcem a propagátorem valentýnek ve Spojených státech byla Esther Howland, která je označována za „Matku amerického Valentýna“. Esther dostala svou první valentýnku od obchodního partnera z Anglie.
Ve druhé polovině 20. století se k valentýnským přáníčkům začali přidávat růže a čokoláda zabalená v červeném obalu ve tvaru srdce. V roce 1980 se valentýnské příležitosti chopili i výrobci šperků.
Svátek svatého Valentýna má silnou tradici v anglicky mluvících zemích od 19. století. Do zbytku světa začal výrazněji pronikat až na konci 20. století. Díky silnému marketingovému tlaku je stále oblíbenější ve východoasijských zemích.

Svatý Valentýn na Vyšehradě

Možná nevíte, že na pražském Vyšehradě, v Bazilice svatého Petra a Pavla, je uložen relikviář s ostatkem svatého Valentina. Nelze přesně určit, ze kterého svatého Valentina pochází, ale je velmi pravděpodobné, že je pravý. Do Čech ho pravděpodobně přivezl Karel IV., známý také jako sběratel relikviářů. Podle odborníků se jedná o největší ostatek svatého Valentina mimo území Itálie. Tato relikvie je uložena v depozitáři baziliky a je vystavena pouze na svátek svatého Valentýna.