Vánoční porcelán - Star Fluted Christmas

Královská dánská porcelánka – „The Royal Danish Porcelain Manufactury“, později známá pod jménem „Royal Copenhagen“,byla založena jako výsledek experimentů prováděných lékárníkem Frantzem Heinrichem Müllerem v roce 1775, a to i díky investicím královny matky Juliane Marie a jejího syna. Téměř celé následující století byla Královská Dánská porcelánka provozována královskou rodinou. V roce 1876 byla prodána do soukromých rukou, zachovala si však i nadále své jméno a královský znak. V roce 1987 vznikla současná podoba porcelánky Royal Copenhagen sloučením s továrnou na porcelán „Bing & Grondahl“.

Vánoční porcelán - Star Fluted Christmas